รายละเอียดสินค้า
น้ำมันเกียร์ทอร์ค สำหรับไฮดรอลิค เฟืองท้าย และระบบเบรคที่จุ่มในน้ำมัน
Product Name: Daikyo Pio-Fluid 103EG
Type: Gear Torque
Standard:
Viscosity:
Packing: 200LT, 18LT