รายละเอียดสินค้า
เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติและพวงมาลัยเพาเวอร์ของรถยนต์ทั่วไป
Product Name: Daikyo ATF Fluid
Type: Automatic Transmission
Standard:
Viscosity:
Packing: 200LT, 18LT