รายละเอียดสินค้า
น้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ออโตเมติก 4 จังหวะ
Product Name: Daikyo 4-AT JASO MB
Type: Gasoline
Standard: JASO MB
Viscosity: SAE 40
Packing: 10x0.8LT.