รายละเอียดสินค้า
น้ำมันเกียร์ทอร์ครถแทรคเตอร์ ที่ใช้น้ำมันทอร์คที่มีความข้นใสประมาณ 78-84 at 40 ?C
Product Name: Daikyo Torque Fluid 7884EG
Type: Gear Torque
Standard:
Viscosity:
Packing: 200LT, 18LT, 6X5LT