รายละเอียดสินค้า
เป็นน้ำมันเครื่องสำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพดีและผสมสาร PIB เพื่อช่วยการเผาไหม้และลดควันขาว Daikyo Low Smoke 2T JASO FC ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของสถาบันน้ำมันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา คือ API TC และมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอก. 1040-2541
Product Name: Daikyo Low Smoke 2T JASO FC
Type: Autolube
Standard: TC, TISI 1040-2541
Viscosity:
Packing: 24x1LT., 24x0.5LT.