รายละเอียดสินค้า
เป็นน้ำมันเกียร์ เหมาะสำหรับรถไถนาเดินตาม เพื่อหล่อลื่น โซ่และเฟืองภายในโครงรถไถ
Product Name: Daikyo GO Gear Oil
Type: Gear
Standard:
Viscosity: SAE 90, 140
Packing: 6x4.5LT