รายละเอียดสินค้า
เป็นน้ำมันเบรกซึ่งผลิตจากแอลกอฮอลสังเคราะห์ จึงเป็นน้ำมันเบรกที่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถทนร้อน หล่อลื่น กันสนิม และสามารถผสมกับน้ำมันเบรกทั่งไปในท้องตลาดที่มีมาตรฐานเดียวกันได้ดี
Product Name: Daikyo Super Brake Fluid
Type: Brake
Standard: DOT3
Viscosity:
Packing: 12x1LT, 24x0.5LT