รายละเอียดสินค้า
เป็นน้ำมันเบรกซึ่งผลิตจากแอลกอฮอลสังเคราะห์ จึงเป็นน้ำมันเบรกที่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง สามารถทนร้อน หล่อลื่น กันสนิม และสามารถผสมกับน้ำมันเบรกทั่งไปในท้องตลาดที่มีมาตรฐานเดียวกันได้ดี
Product Name: Daikyo Golden Brake Fluid
Type: Brake
Standard: DOT3
Viscosity:
Packing: 24x0.5LT, 100x0.2LT.