รายละเอียดสินค้า
น้ำมันเครื่องเกรดรวม เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์และระบายความร้อน ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
Product Name: Daikyo Miles SG
Type: Gasoline
Standard: API SG/CD
Viscosity: SAE 20W-50
Packing: 200LT., 6x5LT.