รายละเอียดสินค้า
เป็นน้ำมันเกียร์ทั่วไป สามารถใช้ได้ในห้องเกียร์ทั่วไปที่ระบุให้ใช้น้ำมันเกียร์ระดับ GL-1
Product Name: Daikyo SP Gear Oil
Type: Gear
Standard: GL-1
Viscosity: SAE 90, 140
Packing: 200LT, 18LT, 6x5LT, 24x1LT