รายละเอียดสินค้า
Product Name: Soluble Cutting Oil
Type:
Standard:
Viscosity:
Packing: 200LT